Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Spolupráce a propagace

Spolupráce a propagace


Spolupráce je základním východiskem rozvoje venkovských regionů. Proto usilujeme o síťování a spolupráci regionálních partnerů. Spolupracujeme s mnoha subjekty na mezinárodní, celostátní, meziregionální i regionální úrovni. Jsme členy Národní sítě místních akčních skupinplatformy NNO.

Také se snažíme prezentovat náš region na venek. Jsme zapojení do celostátních propagačních kampaní, např. kampaň Národní sítě Místních akčních skupin REGIONY SOBĚ. Jsme členy Celostátní sítě pro venkov. Vyvíjíme dlouhodobou spolupráci s koordinátorem regionální značky GÓROLSKO SWOBODA – regionální produkt®. Regionální výrobci a poskytovatelé služeb také mají možnost bezplatné propagace na našem webu v sekci Místní producenti.

Na regionální úrovní usilujeme o spolupráci s ostatními regionálními subjekty jako je Sdružení obcí Jablunkovska, se kterým úzce spolupracujeme, např.: při zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov, nebo Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, která nás zapojila do  Rady cestovního ruchu DM TO Těšínské Slezsko v rámci Destinačního managementu TO Těšínské Slezsko.

Life for Biodiversity/ Ze života Biodiverzity

MAS Jablunkovsko je partnerem projektu LIFBIO, jehož nositeli jsou infinity-progress z.s. (Česká republika), technologická firma ANTIK ART LLC (Arménie), neziskové sdružení Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen (Rakousko) a nezisková nevládní organizace Form2you (Portugalsko)

Více

Publikováno 1. 7. 2024 14:01

Podpora propagace Jablunkovska

Více

Publikováno 14. 1. 2024 18:36

UKRAINE MEETS EU/UKRAJINA SE ZAČLEŇUJE DO EVROPSKÉ UNIE - UMEU

Nositeli projektu UMEU jsou infinity centrum s.r.o. (Česká republika) a nevládní asociace Building Bridges (Španělsko). Partnerem projektu, bez finančního příspěvku je MAS Jablunkovsko. Projekt UMEU si klade za cíl vytvořit inovativní výstupy, které posílí odborné kompetence mladých ukrajinských obyvatelů v oblasti hotelnictví, pohostinství, zemědělství a agropodnikání. Své nabyté odborné kompetence uplatní při nalézání zaměstnání a stanou se tak konkurenceschopnější.

Více

Publikováno 5. 12. 2023 11:43

Kultura a tradice to nám chutná nejvíce

Více

Publikováno 8. 5. 2023 21:47

Podpora propagace regionu Jablunkovska

Více

Publikováno 8. 5. 2023 21:38

Ucelená propagace území Jablunkovska

Více

Publikováno 8. 5. 2023 21:34

Vzpomínky na budoucnost

Více

Publikováno 8. 5. 2023 21:31