Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Aktuální výzvy > 4. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - OPTAK - Technologie pro MSP"

4. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - OPTAK - Technologie pro MSP"Datum konání:
14.6.2024

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-27, vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) s názvem „MAS Jablunkovsko - OP TAK - Technologie pro MSP“ - vazba na výzvu ŘO OP TAK 2021 - 2027 "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I“.

 

Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027
Zahájení výzvy: 14. 06. 2024, 8:00
Zahájení příjmu projektových záměrů: 28. 06. 2024, 8:00
Ukončení Výzvy: 31. 07. 2024, 20:00
Typ Výzvy: kolová
Finanční alokace (CZV): 1.125.759,- Kč

 

Typy podporovaných aktivit:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení:
a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, cloud
c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Petr Karlubík

e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Byrtusová
e-mail: monika.byrtusova@masjablunkovsko.cz

 


DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy MAS Jablunkovsko

Příloha č.1 Šablona projektového záměru OPTAK

Příloha č.2 Kritéria administrativního ověření

Příloha č.3 Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4 IP OPTAK MAS Jablunkovsko v 01_25_8_23

Příloha č.5 CLLD VZOR vyjádření MAS k projektovému záměru

Příloha č.6 VZOR etického kodexu

Příloha č.7 Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Dokumentace nadřezané výzvy OPTAK.zip

Otázky a odpovědi týkající se zaměření projektových záměrů (např. ordinací doktorů, digitalizace penziónů, výroben, obchodů, aj.):

Otázky a odpovědi 1

Otázky a odpovědi 2

 

Další informace a dokumenty k nadřazené výzvě ŘO OP TAK 2021 - 2027 naleznete také na stránkách:
Ministerstva průmyslu a obchodu

Agentury pro podnikání a inovace

SEZNAMY PŘIJATÝCH A HODNOCENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

 

STAV ČERPÁNÍ 

Stav čerpání V4.png