Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Aktuální výzvy > 6. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - IROP - Cestovní ruch"

6. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - IROP - Cestovní ruch"Datum konání:
31.8.2023

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-27, vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „MAS Jablunkovsko - IROP - Cestovní ruch“ - vazba na výzvu ŘO IROP 2021-2027 č. 86 „CESTOVNÍ RUCH - SC 5.1 (CLLD)“.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027
Zahájení výzvy: 31. 8. 2023, 8:00
Zahájení příjmu projektových záměrů: 31. 8. 2023, 8:00
Ukončení Výzvy: 30. 6. 2025, 23:00 nebo do vyčerpání alokace
Typ Výzvy: průběžná
Finanční alokace (CZV): 6.650.000,- Kč

 

Typy podporovaných aktivit:

  • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Petr Karlubík

e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Byrtusová
e-mail: monika.byrtusova@masjablunkovsko.cz

 

Seminář k výzvě: 13. 9. 2023, 9:00, zasedací místnost OÚ Bystřice (Bystřice 334, 739 95 Bystřice)Pozvánka na seminář k výzvě IROP cestovní ruch

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy MAS Jablunkovsko

Příloha č. 1 - Šablona projektového záměru IROP

Příloha č. 2- kritéria administrativního ověření

Příloha č.3_Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4_IP IROP_MAS Jablunkovsko_v_01_7_7_23

Příloha č.5_CLLD-VZOR-VYJÁDŘENÍ-MAS-K-PROJEKTOVÉMU-ZÁMĚRU

Příloha č.6_vzor etického kodexu

Příloha č.7_Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Dokumentaci k nadřazené výzvě č. 86 Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 naleznete zde

 

SEZNAMY PŘIJATÝCH A HODNOCENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

seznam přijatých projektových záměrů CR 24_11_24.pdf

 

seznam přijatých projektových záměrů CR 24_02_24.pdf

 

Seznam projektových záměrů doporučených k financování 10_1_24.pdf

 

Seznam projektových záměrů doporučených k financování 22_3_24.pdf

STAV ČERPÁNÍ 

stav čerpání 3_2024.png

Obrázek2.png