Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 15

Výzva IROP 15Datum konání:
24.6.2019

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 15. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 15 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociálního podnikání“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 24.6.2019

Konec Výzvy: 30.11.2019

Finanční alokace: 6 315 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

  • Osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.

V této výzvě nejsou obce a svazky obcí oprávněnými žadateli.

Zapojení obcí nebo svazku obcí je možné založením obchodní korporace, která bude v manažerském rozhodování a řízení nezávislá na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Zakladatelem může být dobrovolný svazek obcí, složený nejméně ze tří obcí. Žádná z nich v něm nesmí disponovat většinou rozhodovacích práv a vlastnický podíl každé z nich musí být menší než 50%.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 2. 7. 2019

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

Oznámení o změně výzvy IROP 15

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.