Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva OPŽP 1

Výzva OPŽP 1Datum konání:
1.2.2019

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem „MAS Jablunkovsko – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření“.

Operační program: Operační program Životní prostředí

Zahájení výzvy: 1.2.2019

Konec Výzvy: 10.6.2019

Finanční alokace: 3 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 750 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 21. 2. 2019, od 13:15

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ