Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva PRV 2

Výzva PRV 2Datum konání:
7.3.2018

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS, v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova),

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Operační program: Program rozvoje venkova

Zahájení výzvy: 28.3.2017

Konec výzvy: 5.5.2017

Finanční alokace: 8 205 200 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé: 

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

  • zemědělský podnikatel

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  • zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
  • výrobce krmiv
  • jiný ubjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

  • podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovkých oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích

  • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
  • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
E-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 10. 4. 2017 od 9:00, Hotel Grůň

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ