Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva PRV 4

Výzva PRV 4Datum konání:
9.5.2019

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Operační program: Program rozvoje venkova

Zahájení výzvy: 8.5.2019

Konec Výzvy: 27.6.2019

Finanční alokace: 4 038 769 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000

Oprávnění žadatelé:

Fiche 003 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

  • podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovkých oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 004 - Neproduktivní investice v lesích

  • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
  • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitel PUPFL

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 20. 5. 2019 od 9:00, Centrum volného času Hrádek

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ