Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > změna č. 1 - 2. výzvy MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - OP TAK - Technologie pro MSP"

změna č. 1 - 2. výzvy MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - OP TAK - Technologie pro MSP"Datum konání:
1.12.2023

MAS Jablunkovsko prodlužuje termín ukončení příjmu projektových záměrů do 29.2.2024, výzva změna č. 1 - 2. výzvy k předkládání projektových záměrů OP TAK 2021 - 2027.

 

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-27, vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) s názvem „MAS Jablunkovsko - OP TAK - Technologie pro MSP“ - vazba na výzvu ŘO OP TAK 2021 - 2027 "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I“.

 

Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027
Zahájení výzvy: 1. 12. 2023, 8:00
Zahájení příjmu projektových záměrů: 1. 12. 2023, 8:00
Ukončení Výzvy: 29. 02. 2024, 20:00
Typ Výzvy: kolová
Finanční alokace (CZV): 1.551.508,- Kč

 

Typy podporovaných aktivit:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení:
a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, cloud
c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Petr Karlubík

e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Byrtusová
e-mail: monika.byrtusova@masjablunkovsko.cz

 


DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

změna č. 1 - 2_výzva PR OPTAK MAS Jablunkovsko.pdf

Text výzvy MAS Jablunkovsko

Příloha č. 1 - Šablona projektového záměru OPTAK

Příloha č. 2- kritéria administrativního ověření

Příloha č.3 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4 - IP OPTAK_MAS Jablunkovsko_v_01_25_8_23

Příloha č.5 - CLLD-VZOR-VYJÁDŘENÍ-MAS-K-PROJEKTOVÉMU-ZÁMĚRU

Příloha č.6 - prohlášení k velikosti podniku

Příloha č.7 - vzor etického kodexu

Příloha č.8 - Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

 Technologie-pro-MAS-_CLLD_Leták MPO.pdf

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Dokumentace nadřezené výzvy OPTAK

Další informace a dokumenty k nadřazené výzvě ŘO OP TAK 2021 - 2027 naleznete na stránkách:
Ministerstva průmyslu a obchodu

Agentury pro podnikání a inovace

SEZNAMY PŘIJATÝCH A HODNOCENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

seznam přijatých projektových záměrů.pdf

 

STAV ČERPÁNÍ 

Stav čerpání V2.png

Baner OPTAK.jpg