Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Podpořené projekty > Obnova a založení sídelní zeleně na území města Jablunkov

Obnova a založení sídelní zeleně na území města JablunkovDatum konání:
31.10.2023

Předmětem a hlavním cílem projektu je revitalizace části sídelní zeleně v centru města. Výstupem projektu jsou nové výsadby dřevin a keřů, nové travní plochy a revitalizace pozemků. Plochy, které jsou řešena v projektu, plynule navazují na ostatní zeleň v dané lokalitě a na biokoridor řeky Olše. Projekt navazuje na aktivity města Jablunkova v jedné z jeho prioritních oblastí, a sice obnovu městské zeleně.

  • Žadatel: Město Jablunkov
  • Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010182
  • Doba realizace: 3/2020 - 10/2023
  • Výzva: 2. Výzva MAS Jablunkovsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleně
  • Poskytnutá dotace: 1 979 160,33 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje: 3 298 600,55 Kč
  • Celkové náklady projektu: 3 374 561,04
  • Území realizace projektu: Jablunkov