Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Podpořené projekty

Podpořené projekty


MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Přinášíme přehlednou mapu projektů, které byly prostřednictvím MAS Jablunkovsko doposud realizovány a úspěšně ukončeny. V mapě naleznete popisy jednotlivých projektů a mnoho dalších informací.

Pro prohlížení mapy doporučujeme její zobrazení v samostatném okně (tlačítko v pravém horním rohu). Při kliknutí na jednotlivé vyznačené body se z levé strany rozbalí navigační menu. Jednotlivé vrstvy lze skrýt nebo zobrazit podle Vašeho výběru.

Projekty

Níže naleznete přehled všech projektů, kterým jsme poskytli finanční podporu v rámci výzev MAS Jablunkovsko. Projekty jsou řazeny chronologicky podle termínu realizace. Projekty lze dále vybrat podle plánovacího období, katastru obce, ve které byly realizovány i podle operačního programu.

Pozn.: použité zkratky programů: PRV - Program rozvoje venkova, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPŽP - Operační program Životní prostředí

Novější 1 3

Bukovec - Chodníkové těleso

Datum konání: 30. 10. 2023

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti v dopravě podél místní komunikace v centrální části obce Bukovec. Proběhla výstavba nového chodníkového tělesa, rekonstrukce přístupové komunikace od budovy mateřské školy k zastávce autobusu.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 19:09

Výstavba chodníku Písečná - k točně

Datum konání: 30. 9. 2022

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím vybudování chodníku podél silnice III/01150, který se napojil na stávající chodník podél této silnice a vede na jedné straně k autobusové zastávce Jablunkov, točna, Písečná a na druhé straně se napojuje na stávající chodník ve

Více

Publikováno 24. 3. 2024 20:03

Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody

Datum konání: 30. 9. 2022

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím vybudování dvou úseků chodníku u stadionu s veřejným osvětlením a přechody podél místní komunikace č. 11b v blízkosti centra obce Bystřice. Oba nové úseky chodníku se napojují  na stávající komunikaci pro pěší v dotčené lokalitě.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 19:43

Stavební úpravy a bezbariérovost v Denním stacionáři sv. Josefa

Datum konání: 30. 6. 2022

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a bezbariérovost v Denním stacionáři sv. Josefa. Denní stacionář je určený pro lidi s mentálním postižením, také v kombinaci se zrakovým, sluchovým a jiným tělesným postižením ve věku od 16 do 64 let.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 20:44

Zajištění mobility pro odborné sociální poradenství v MEDICA Třinec

Datum konání: 30. 4. 2022

Projekt je zaměřen na nákup prvního automobilu pro terénní sociální službu Odborného sociálního poradenství, které MEDICA poskytuje cílové skupině - Osobám sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním vyloučením.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 21:03

Mobilní učebna ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč. Jablunkov

Datum konání: 30. 8. 2021

Projektový záměr je orientován na vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderního vybavení ve výuce.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 18:29

Modernizace Multifunkční Učebny V ZŠ Písečná

Datum konání: 30. 3. 2021

Předmětem projektu bylo zvýšení kvality infrastruktury pro základní vzdělávání v obci Písečná prostřednictvím pořízení nového počítačového vybavení s příslušenstvím do multifunkční učebny.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:18

Prodloužení Cyklostezky Z Dolní Lomné

Datum konání: 31. 1. 2021

Prodloužení Cyklostezky Z Dolní Lomné

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření nové kvalitní dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu navýšit využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě obyvatel do zaměstnání, škol a za službami v dotčeném území se všemi pozitivními důsledky, kterými jsou především snížení zátěže

Více

Publikováno 10. 4. 2023 22:30

Z Hrádečku do reality

Datum konání: 31. 12. 2020

Předmětem projektu bylo dokončení a vybavení nevyužitých prostorů v areálu Církve bratrské Hrádek se záměrem vytvoření komunitního centra.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 12:16

Komunitní Centrum Návsí

Datum konání: 30. 9. 2020

Předmětem projektu je přestavba stávajícího zázemí (klubovny a správní budovy) žadatele na komunitní centrum.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 22:33

Novější 1 3