Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Podpořené projekty

Podpořené projekty


MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Přinášíme přehlednou mapu projektů, které byly prostřednictvím MAS Jablunkovsko doposud realizovány a úspěšně ukončeny. V mapě naleznete popisy jednotlivých projektů a mnoho dalších informací.

Pro prohlížení mapy doporučujeme její zobrazení v samostatném okně (tlačítko v pravém horním rohu). Při kliknutí na jednotlivé vyznačené body se z levé strany rozbalí navigační menu. Jednotlivé vrstvy lze skrýt nebo zobrazit podle Vašeho výběru.

Projekty

Níže naleznete přehled všech projektů, kterým jsme poskytli finanční podporu v rámci výzev MAS Jablunkovsko. Projekty jsou řazeny chronologicky podle termínu realizace. Projekty lze dále vybrat podle plánovacího období, katastru obce, ve které byly realizovány i podle operačního programu.

Pozn.: použité zkratky programů: PRV - Program rozvoje venkova, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPŽP - Operační program Životní prostředí

Nákup nářadí a vybavení pro rozvoj podnikatelské činnosti v Bukovci

Datum konání: 2. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byl nákup nářadí a dalšího vybavení sloužící pro nezemědělskou činnost mikropodniku a tím zkvalitnění a rozvoj poskytovaných služeb zákazníkům.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 11:13

Sportovně relaxační park Písečná

Datum konání: 1. 9. 2022

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění veřejného prostranství v centru obce, propojení stávajících objektů občanské vybavenosti, tj. obecního úřadu, kulturního domu a budovy Výletiště. Toto bude využíváno veřejností při kulturních a spolkových akcích v obci.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 9:59

Zkvalitnění prostor klubovny pro spolkovou činnost v Bukovci

Datum konání: 1. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byla obnova a rekonstrukce prostorů klubovny a nový mobiliář. Díky rekonstrukci tyto prostory nabízí kvalitní zázemí a podmínky pro rozvoj spolkové a kulturní činnosti v obci. Pořízeny byly mimo jiné vchodové dveře, projektor, skříňky a další nábytek.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 8:48

Stavební úpravy mateřských škol ul. Školní v Jablunkově

Datum konání: 1. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce vnitřních prostor v budově č. p. 800, kde se nachází Mateřské školky v Jablunkově. Zrekonstruováním místností a modernizaci hygienického zázemí došlo k zatraktivnění zázemí žáků i učitelek MŠ.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 8:27

Investice do zemědělského podniku

Datum konání: 1. 8. 2022

Hlavním cílem projektu bylo pořízení kontejnerového nosiče za traktor, kontejnerů různého typu, kontejnerového plata a nádrže na vodu. Díky tomuto projektu bude možná výsadba stromů, doprava vody k zalévaní stromů, převoz stromkových podnoží, hnojiva a zeminy.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 9:40

Pořízení kolaborátního robota do nábytkové dílny BRADOP nábytek, s.r.o.

Datum konání: 1. 7. 2022

POŘÍZENÍ KOLABORÁTNÍHO ROBOTA DO NÁBYTKOVÉ DÍLNY

Hlavním cílem projektu s plným názvem „Pořízení kolaborátního robota do nábytkové dílny Bradop Nábytek, s.r.o.“ je usnadnění práce na CNC strojích pro zaměstnance ve stolárně, zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení produktivity výroby podniku, modernizace výrobních procesů.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:55

Modernizace farmy v Mostech u Jablunkova

Datum konání: 4. 6. 2022

MODERNIZACE FARMY V MOSTECH U JABLUNKOVA

Hlavním cílem projektu je pořízení stroje k přepravě balíků s větší kapacitou. Nový stroj je díky tandemové nápravě a níže položenému těžišti přizpůsoben k nakládání balíků přímo na pozemcích což vede k úspoře PHM a času. Díky tomuto stroji bylo možno zvýšit efektivitu práce.

Více

Publikováno 11. 4. 2023 0:05

Technologie na pastvinu

Datum konání: 4. 6. 2022

TECHNOLOGIE NA PASTVINU

Hlavním cílem projektu byl nákup napájecího vozu, který zaručí celoroční moderní způsob napájení koní na pastvinách. Pořízením vozu došlo ke snížení nákladů a časové úspoře především díky možnosti automatického doplňování vody a napájení.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:33

Nový stroj pro stolařskou dílnu

Datum konání: 3. 6. 2022

NOVÝ STROJ PRO STOLAŘSKOU DÍLNU

Hlavním cílem projektu je zjednodušení práce a zefektivnění procesu výroby nábytku. Zakoupená formátovací pila přispívá k úspoře času, zkvalitnění výroby a postupnému rozšiřování výroby tj. došlo k podpoře konkurenceschopnosti podniku.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:57

Modernizace farmy

Datum konání: 1. 6. 2022

MODERNIZACE FARMY

Hlavním cílem projektu je pořízení nového secího stroje pro přísev trav na pozemcích zemědělského podniku. Přísevem s využitím nového stroje dojde k postupnému obnovení poškozené části pozemku (vlivem klimatických podmínek, pobytu zvířat na pozemcích apod.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:38