Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Sociální služby a komunitní život > STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JABLUNKOV

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JABLUNKOVEU

Termín realizace: 1.2.2020 – 31.1.2022
Výše dotace: 1 587 600,00

Číslo a název prioritní osy: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015339

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_19_106

Název výzvy: Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Realizátor projektu: MAS Jablunkovsko, z. s.

Partneři projektu: Město Jablunkov, Sdružení obcí Jablunkovska

Místo realizace: území ORP Jablunkov

 

Na území Místní akční skupiny Jablunkovsko byl od 1. února zahájen projekt jehož cílem je vznik Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov.

Cílem projektu je aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb obcí Sdružení obcí Jablunkovska v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., a příprava na potupnou implementaci a naplňování strategických cílů a opatření za spolupráce obcí, poskytovatelů sociálních služeb občanů. Plán bude mapovat situaci na území MAS Jablunkovsko. Dojde ke zvyšování kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších návazných služeb podporujících sociální začleňování.

Cílů bude dosaženo zjišťováním existujících (a předpokládaných) potřeb a poptávky a plánováním tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi potřebami a možnostmi poskytovatelů a jednotlivých obcí. Díky komunitnímu plánování bude vytvořen systém aktivit v souladu s místními specifiky.
Výsledný dokument střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov (PDF)

Kontakty na pracovníky MAS zapojené do projektového týmu:

Ing. Jitka Wiszczorová
tel: +420 732 279 193
jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz
projektový manažer

Ing. Monika Szkatulová
tel: +420 735 126 820
monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz
koordinátor Komunitního plánu sociálních služeb

 

Řídící skupina

Organizace Zástupce
MAS Jablunkovsko, z.s. Bc. David Ćmiel
Sdružení obcí Jablunkovska Monika Czepczorová
Město Jablunkov Mgr. Růžena Ježowiczová
Charita Jablunkov Mgr. Lucie Szotkowská
KaPA, o. p. s. Bc. Aneta Nogawczyková
Slezská diakonie Bc. Ivana Andrýsková, DiS.; (Mgr. Halina Pientoková, DiS.)
MEDICA zdravotní péče s.r.o.

Ing. Jana Vavrošová, MBA

 

Dokumenty

 

Pracovní skupiny

V rámci projektu vznikly tři pracovní skupiny jejichž členové jsou z řad zástupců poskytovatelů, starostů a občanů (veřejnost, OZP, osoby pečujcící, rodiče s dětmi) z obcí ORP Jablunkov. Každá pracovní skupina se zabývala přiřazeným okruhem potřeb na něž vytvářela cíle a návrhová řešení těchto cílů.

Pracovní skupina Komunitní život

Organizace Zástupce Pozice
Rodič Mgr. Alena Foksová Vedoucí PS
Pečující osoba Darina Kufová Člen PS
Slezská diakonie Lenka Szturcková Člen PS
Senior Zdeňka Chybidziuorová Člen PS
Charita Jablunkov Mgr. Marie Šubrtová Člen PS
Pečující osoba Veronika Ruszová Člen PS
Pečující osoba Alžběta Rusz Člen PS
Senior Zdeňka Jalubská Člen PS
OZP Vít Bulawa Člen PS
SONS ČR, z.s. OO Třinec Marie Miziová Člen PS
MEDICA Jana Vavrošová Host

 

Pracovní skupina Informovanost, komunikace a poradenství

Organizace Zástupce Pozice
RÚT Třinec Klára Talašová Vedoucí PS
Charita Jablunkov Jana Bulavová Člen PS
RENARKON, o.p.s. Ludmila Šedovičová Člen PS
Noe Třinec David Zowada Člen PS
SAS Jablunkov Lydie Wiselková Člen PS
RÚT Třinec Klára Stuchlíková Člen PS
Edlit Human Jarmila Vrátná Člen PS
SONS ČR, z.s. OO Třinec Marie Miziová Člen PS
MEDICA Jana Vavrošová Host
Charita Jablunkov Niedobová Tereza Člen PS

 

Pracovní skupina Dostupnost a udržitelnost služeb

Organizace Zástupce Pozice
Charita Jablunkov Mgr. Lucie Szotkowská Vedoucí PS
Slezská diakonie Bc. Ivana Andrýsková Člen PS
Ministerstvo zdravotnictví Ing. Lenka Holková Člen PS
Starosta Písečná Bc. David Ćmiel Člen PS
RENARKON O.P.S. Ludmila Šedovičová Člen PS
Slezská diakonie Šárka Ociepková Člen PS
Charita Třinec Kateřina Rusnoková Člen PS
RÚT Třinec Klára Stuchlíková Člen PS
Podané ruce Lucie Horňáčková Člen PS
SONS ČR, z.s. OO Třinec Marie Miziová Člen PS
MEDICA Jana Vavrošová Host

 

Výstupy pracovních skupin

DOKUMENTY A VÝSTUPY SPRSS ORP JABLUNKOV

 Partneři projektu