Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Strategické plánování a provoz > Posílení kapacit a řízení MAS Jablunkovsko

Posílení kapacit a řízení MAS JablunkovskoProgram: Integrovaný regionální operační program
Termín realizace: červen 2015 – prosinec 2023
Výše dotace: 11,75 mil. Kč

EU - Ministerstvo pro místní rozvoj

MAS Jablunkovsko, z.s. úspěšně získal finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.2. pro projekt „Posílení kapacit a řízení MAS Jablunkovsko v novém plánovacím období“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001164. Cílem projektu je zabezpečení chodu MAS Jablunkovsko za účelem realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020.

Projekt řeší spolufinancování aktivit souvisejících s určením potřeb území Jablunkovska, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

V rámci projektu jsou podporovány činnosti pro zajištění administrace, vyhlašování a vyhodnocování výzev MAS, animační činnosti v území Jablunkovska a podpora školských zařízení, především v oblasti metodického vedení, přípravy a následné realizace projektů zjednodušeného vykazování, spolufinancovaných z OPVVV. V neposlední řadě budou realizovány projekty spolupráce s dalšími partnerskými českými i zahraničními místními akčními skupinami.