Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Aktuální výzvy > 2. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - IROP - Doprava"

2. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - IROP - Doprava"Datum konání:
8.7.2023

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-27, vyhlašuje 2. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „MAS Jablunkovsko - IROP - Doprava“ - vazba na výzvu ŘO IROP 2021-2027 č. 60 „DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD)“.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027
Zahájení výzvy: 8. 7. 2023, 8:00
Zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 7. 2023, 8:00
Konec Výzvy: 31. 10. 2024
Typ Výzvy: průběžná
Finanční alokace (CZV): 8.400.000,- Kč

 

Typy podporovaných aktivit:

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu:
- výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
- zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B);

 

Kontaktní osoby:
Mgr. Petr Karlubík

e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Byrtusová
e-mail: monika.byrtusova@masjablunkovsko.cz

 

Seminář k výzvě: 2. 8. 2023, 11:00, zasedací místnost OÚ Bystřice (Bystřice 334, 739 95 Bystřice) - Pozvánka na seminář k výzvě č.2 IROP

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy MAS Jablunkovsko

Příloha č. 1_Šablona projektového záměru IROP

Příloha č. 2_kritéria administrativního ověření

Příloha č. 3_Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4_Interní postupy IROP_MAS Jablunkovsko_v_01_7_7_23

Příloha č. 5_CLLD-VZOR-VYJÁDŘENÍ-MAS-K-PROJEKTOVÉMU-ZÁMĚRU

Příloha č. 6_vzor etického kodexu

Příloha č.7_Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Dokumentaci k nadřazené výzvě č. 60 Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 naleznete zde.

 

SEZNAMY PŘIJATÝCH A HODNOCENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

seznam přijatých projektových záměrů 25_8_23.pdf

 

seznam přijatých projektových záměrů 24_02_24.pdf

 

Seznam projektových záměrů doporučených k financování 13_10_23.pdf

 

Seznam projektových záměrů doporučených k financování 22_3_24.pdf

STAV ČERPÁNÍ

Stav čerpání 2024.png Obrázek2.png