Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Aktuální výzvy > 3. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - IROP - Vzdělávání"

3. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - IROP - Vzdělávání"Datum konání:
8.7.2023

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-27, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s názvem „MAS Jablunkovsko - IROP - Vzdělávání“ - vazba na výzvu ŘO IROP 2021-2027 č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ - SC 5.1 (CLLD)“.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027
Zahájení výzvy: 8. 7. 2023, 8:00
Zahájení příjmu projektových záměrů: 8. 7. 2023, 8:00
Konec Výzvy: 31. 10. 2024
Typ Výzvy: průběžná
Finanční alokace (CZV): 4. 655.000,- Kč

 

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
  • Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

 

Kontaktní osoby:
Mgr. Petr Karlubík

e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Byrtusová
e-mail: monika.byrtusova@masjablunkovsko.cz

 

Seminář k výzvě: 2. 8. 2023, 13:00, zasedací místnost OÚ Bystřice (Bystřice 334, 739 95 Bystřice) - Pozvánka na seminář k výzvě IROP vzdělávání

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy MAS Jablunkovsko

Příloha č. 1 - Šablona projektového záměru IROP

Příloha č. 2- kritéria administrativního ověření

Příloha č.3_Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4_IP IROP_MAS Jablunkovsko_v_01_7_7_23

Příloha č.5_CLLD-VZOR-VYJÁDŘENÍ-MAS-K-PROJEKTOVÉMU-ZÁMĚRU

Příloha č.6_vzor etického kodexu

Příloha č.7_Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Dokumentaci k nadřazené výzvě č. 49 Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 naleznete zde.

 

SEZNAMY PŘIJATÝCH A HODNOCENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

seznam předložených projektových záměrů_25_8_23.pdf

 

seznam předložených projektových záměrů_24_11_23.pdf

 

Seznam projektových záměrů doporučených k financování 13_10_23.pdf

 

Seznam projektových záměrů doporučených k financování 10_1_24.pdf

STAV ČERPÁNÍ 

 stav čerpání 1-2024.png

  Obrázek2.png