Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > 1. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - OP TAK - Technologie pro MSP"

1. výzva MAS Jablunkovsko "MAS Jablunkovsko - OP TAK - Technologie pro MSP"Datum konání:
31.8.2023

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021-27, vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) s názvem „MAS Jablunkovsko - OP TAK - Technologie pro MSP“ - vazba na výzvu ŘO OP TAK 2021 - 2027 "Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I“.

 

Operační program: Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027
Zahájení výzvy: 31. 8. 2023, 8:00
Zahájení příjmu projektových záměrů: 31. 8. 2023, 8:00
Ukončení Výzvy: 12. 10. 2023, 20:00
Typ Výzvy: kolová
Finanční alokace (CZV): 2.610.000,- Kč

 

Typy podporovaných aktivit:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení:
a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, cloud
c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Petr Karlubík

e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Byrtusová
e-mail: monika.byrtusova@masjablunkovsko.cz

 

Seminář k výzvě: 13. 9. 2023, 13:00, zasedací místnost OÚ Bystřice (Bystřice 334, 739 95 Bystřice) - Pozvánka na seminář k výzvě OPTAK MSP

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy MAS Jablunkovsko

Příloha č. 1 - Šablona projektového záměru OPTAK

Příloha č. 2- kritéria administrativního ověření

Příloha č.3 - Kritéria věcného hodnocení

Příloha č.4 - IP OPTAK_MAS Jablunkovsko_v_01_25_8_23

Příloha č.5 - CLLD-VZOR-VYJÁDŘENÍ-MAS-K-PROJEKTOVÉMU-ZÁMĚRU

Příloha č.6 - prohlášení k velikosti podniku

Příloha č.7 - vzor etického kodexu

Příloha č.8 - Prohlášení o vzdání se práva podat přezkum

 Technologie-pro-MAS-_CLLD_Leták MPO.pdf

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Dokumentaci k nadřazené výzvě ŘO OP TAK 2021 - 2027 naleznete na stránkách:
Ministerstva průmyslu a obchodu

Agentury pro podnikání a inovace

SEZNAMY PŘIJATÝCH A HODNOCENÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

 seznam přijatých projektových záměrů 12_10_23.pdf

 seznam projektových záměrů doporučených k financování.pdf

STAV ČERPÁNÍ

Stav čerpání V2.png

 

Baner OPTAK.jpg