Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva PRV 9

Výzva PRV 9Datum konání:
1.3.2023

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 9 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva zaměřená na oblasti podpory MAS Jablunkovsko – neproduktivní investice v lesích, základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Operační program: Program rozvoje venkova

Zahájení výzvy: 1.3.2023

Konec Výzvy: 14.4.2023

Finanční alokace: 2 504 960 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích

  • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
  • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

  • obec nebo svazek obcí (aktivita Veřejná prostranství v obcích)
  • obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu (aktivita Mateřské a základní školy)
  • obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby (aktivita Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 7. 3. 2023, 9:00, OÚ Bystřice, zasedací místnost 

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Pomocné metodiky a pravidla SZIF: