Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 16

Výzva IROP 16Datum konání:
3.6.2020

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 16 – MAS Jablunkovsko – IROP – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD).

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 2.6.2020

Konec Výzvy: 30.9.2020

Finanční alokace: 2 150 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Společné pro všechny aktivity

 • obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 22. 6. 2020 , zasedací místnost OÚ Bystřice 

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

Ostatní dokumenty:

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.