Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 19

Výzva IROP 19Datum konání:
1.7.2021

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 19 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“).

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 30.6.2021

Konec Výzvy: 31.8.2021

Finanční alokace: 3.504.420,43 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3.504.420,43 Kč

Oprávnění žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 16. 07. 2021, 11:00, zasedací místnost OÚ Bystřice 

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

Ostatní dokumenty:

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.