Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 2

Výzva IROP 2



Datum konání:
20.3.2018

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 65 „Sociální podnikání – integrované projekty CLLD“)

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 15.5.2017

Konec Výzvy: 30.6.2017

Finanční alokace: 3 780 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.

V této výzvě nejsou obce a svazky obcí oprávněnými žadateli.

Zapojení obcí nebo svazku obcí je možné založením obchodní korporace, která bude v manažerském rozhodování a řízení nezávislá na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Zakladatelem může být dobrovolný svazek obcí, složený nejméně ze tří obcí. Žádná z nich v něm nesmí disponovat většinou rozhodovacích práv a vlastnický podíl každé z nich musí být menší než 50 %.

Kontaktní osoba:

Seminář k výzvě: 29. 5. 2017 od 9:00, Centrum volného času Hrádek 

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.