Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 1

Výzva IROP 1Datum konání:
20.3.2018

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 15.3.2017

Konec Výzvy: 28.4.2017

Finanční alokace: 3 820 000

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 820 000

Oprávnění žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace

Kontaktní osoba:

Seminář k výzvě: 10. 4. 2017 od 13:00, Hotel Grůň

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.