Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva PRV 3

Výzva PRV 3Datum konání:
25.4.2018

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Operační program: Program rozvoje venkova

Zahájení výzvy: 31.1.2018

Konec Výzvy: 29.3.2018

Finanční alokace: 4 529 760 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  • zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
  • výrobce krmiv
  • jiný ubjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

  • podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovkých oblastech, jakož i zemědělci

Kontaktní osoba:

Seminář k výzvě: 15. 2. 2018 od 9:00, Jablunkovské informační centrum 

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ