Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 9

Výzva IROP 9Datum konání:
7.8.2018

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 7.8.2018

Konec Výzvy: 30.11.2018

Finanční alokace: 9 214 370 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace

Aktivita Rozvoj komunitních center

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji,
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 21.9.2018

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.