Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 5

Výzva IROP 5Datum konání:
20.3.2018

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – podpora provázanosti různých druhů dopravy“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“)

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 15.5.2017

Konec Výzvy: 30.6.2017

Finanční alokace: 3 266 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 437 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Kontaktní osoba:

Seminář k výzvě: 23. 5. 2017 od 9:00, Obecní úřad Bystřice

 

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

  • Podrobné informace naleznete zde.