Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 6

Výzva IROP 6Datum konání:
20.3.2018

 (PDF)MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava – doplnění sítě cyklotras a cyklostezek“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“)

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 15.5.2017

Konec Výzvy: 30.6.2017

Finanční alokace: 2 400 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 526 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Kontaktní osoba:

Seminář k výzvě: 23. 5. 2017 od 9:00, Obecní úřad Bystřice 

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

V rámci výzvy IROP č. 6 nebyla podána žádná žádost o podporu.

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.