Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva IROP 7

Výzva IROP 7Datum konání:
9.3.2018

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Jablunkovsko – IROP – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení“ (vazba na výzvu ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“).

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Zahájení výzvy: 20.12.2017

Konec Výzvy: 5.3.2018

Finanční alokace: 2 330 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Společné pro všechny aktivity:

 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • obec
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace
 • organizační složky státu
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

 • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

 • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
 • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba:

Seminář k výzvě: 15. 1. 2018 od 10:00, Gorolské turistické informační centrum

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.