Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva OPŽP 3

Výzva OPŽP 3Datum konání:
6.11.2019

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí s názvem „MAS Jablunkovsko – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření“.

Operační program: Operační program Životní prostředí

Zahájení výzvy: 6.11.2019

Konec Výzvy: 6.1.2020

Finanční alokace: 3 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 250 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající,
 • fyzické osoby nepodnikající.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 14. 11. 2019, 12:30

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ