Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva PRV 5

Výzva PRV 5Datum konání:
10.4.2020

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vzhledem k aktuální nouzové situaci žádáme žadatele, aby své záměry konzultovali buďto telefonicky nebo emailem na kontakty uvedené ve výzvě. Žádáme především žadatele, kteří budou podávat žádosti o dotaci do čl. 20 (zaměřeno na podporu mateřských a základních škol, neziskových subjektů a spolků, podporu veřejných prostranství), aby své konzultace učinili s dostatečným předstihem, aby bylo možné případné nejasnosti konzultovat s řídícím orgánem PRV.

Operační program: Program rozvoje venkova

Zahájení výzvy: 13.4.2020

Konec Výzvy: 8.6.2020

Finanční alokace: 4 353 382 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: Pro projekty fiche 3 je maximální výše celkových způsobilých výdajů stanovena na 5 mil. Kč. Pro projekty fiche 6 je maximální výše celkových způsobilých výdajů stanovena na 500 tis. Kč.

Oprávnění žadatelé:

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

  • podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovkých oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

  • obec nebo svazek obcí (aktivita Veřejná prostranství v obcích)
  • obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu (aktivita Mateřské a základní školy)
  • obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby (aktivita Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 31. 4. 2020, Obecní úřad Bystřice - termín školení může být přesunut nebo může být uskutečněn jinou formou

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ