Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Podpořené projekty

Podpořené projekty


MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Přinášíme přehlednou mapu projektů, které byly prostřednictvím MAS Jablunkovsko doposud realizovány a úspěšně ukončeny. V mapě naleznete popisy jednotlivých projektů a mnoho dalších informací.

Pro prohlížení mapy doporučujeme její zobrazení v samostatném okně (tlačítko v pravém horním rohu). Při kliknutí na jednotlivé vyznačené body se z levé strany rozbalí navigační menu. Jednotlivé vrstvy lze skrýt nebo zobrazit podle Vašeho výběru.

Projekty

Níže naleznete přehled všech projektů, kterým jsme poskytli finanční podporu v rámci výzev MAS Jablunkovsko. Projekty jsou řazeny chronologicky podle termínu realizace. Projekty lze dále vybrat podle plánovacího období, katastru obce, ve které byly realizovány i podle operačního programu.

Pozn.: použité zkratky programů: PRV - Program rozvoje venkova, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPŽP - Operační program Životní prostředí

Novější 1

Obnova a založení sídelní zeleně na území města Jablunkov

Datum konání: 31. 10. 2023

Předmětem a hlavním cílem projektu je revitalizace části sídelní zeleně v centru města. Výstupem projektu jsou nové výsadby dřevin a keřů, nové travní plochy a revitalizace pozemků. Plochy, které jsou řešena v projektu, plynule navazují na ostatní zeleň v dané lokalitě a na biokoridor řeky Olše.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 21:54

Stavební úpravy mateřských škol ul. Školní v Jablunkově

Datum konání: 1. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce vnitřních prostor v budově č. p. 800, kde se nachází Mateřské školky v Jablunkově. Zrekonstruováním místností a modernizaci hygienického zázemí došlo k zatraktivnění zázemí žáků i učitelek MŠ.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 8:27

Pořízení kolaborátního robota do nábytkové dílny BRADOP nábytek, s.r.o.

Datum konání: 1. 7. 2022

POŘÍZENÍ KOLABORÁTNÍHO ROBOTA DO NÁBYTKOVÉ DÍLNY

Hlavním cílem projektu s plným názvem „Pořízení kolaborátního robota do nábytkové dílny Bradop Nábytek, s.r.o.“ je usnadnění práce na CNC strojích pro zaměstnance ve stolárně, zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení produktivity výroby podniku, modernizace výrobních procesů.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:55

Stavební úpravy a bezbariérovost v Denním stacionáři sv. Josefa

Datum konání: 30. 6. 2022

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a bezbariérovost v Denním stacionáři sv. Josefa. Denní stacionář je určený pro lidi s mentálním postižením, také v kombinaci se zrakovým, sluchovým a jiným tělesným postižením ve věku od 16 do 64 let.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 20:44

Zajištění mobility pro odborné sociální poradenství v MEDICA Třinec

Datum konání: 30. 4. 2022

Projekt je zaměřen na nákup prvního automobilu pro terénní sociální službu Odborného sociálního poradenství, které MEDICA poskytuje cílové skupině - Osobám sociálně vyloučeným či ohroženým sociálním vyloučením.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 21:03

Dovybavení společenské místnosti - klubovny Jablunkovského centra kultury a informací

Datum konání: 5. 4. 2022

Cílem projektu je zútulnění a modernizace vybavení společenské místnosti v knihovně pro jablunkovské spolky v Jablunkovském centru kultury a informací.  Projekt nabízí prostory nové formy interaktivních setkávání s prvky divadla, hudby a literatury.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 18:31

Zvýšení požární bezpečnosti domu PZKO v Jablunkově

Datum konání: 2. 4. 2022

ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DOMU PZKO V JABLUNKOVĚ

Hlavním cílem projektu je zvýšení požární bezpečnosti budovy, modernizace hlavního elektrorozvaděče a doplnění nouzového osvětlení pro únikové cesty. Došlo ke zkvalitnění zázemí pro spolkovou činnost a zvýšení bezpečnosti účastníků a uživatelů prostor budovy.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:59

Modernizace zemědělských strojů

Datum konání: 4. 1. 2022

Hlavním cílem projektu s názvem „Modernizace zemědělských strojů“ je snížení fyzické práce, modernizace výrobního postupu a časová úspora při krmení a stlaní. Pořízením čelního nakladače a rozdružovače balíků došlo k rozvoji zemědělského podniku v oblasti živočišné výroby.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:47

Mobilní učebna ZŠ H. Sienkiewicze s pol. jaz. vyuč. Jablunkov

Datum konání: 30. 8. 2021

Projektový záměr je orientován na vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderního vybavení ve výuce.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 18:29

Knihy nejen v knihovně!

Datum konání: 1. 8. 2021

KNIHY NEJEN V KNIHOVNĚ!

Knihy nejen v knihovně je projekt, kterého cílem bylo nabídnout ve venkovních prostorách města knihy, které umístěny v knihobudkách. Knihobudka slouží občanům k bezplatnému půjčování a výměně knih.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:22

Novější 1