Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Životní prostředí a energetika > Komunitní energetika Jablunkovska a Třinecka

Komunitní energetika Jablunkovska a TřineckaMAS Jablunkovsko iniciovalo vznik energetické komunity na zásadách komunitní energetiky s názvem ENERKOM JABLUNKOVSKO, z.s. Ústavující valná hromada spolku proběhla dne 19. 7. 2022. Z 20- ti přítomných příznivců energetiky z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací vstoupilo do spolku 15 subjeektů, jakožto zakladatelů spolku. Cílem jednání byl vznik Regionální energetické komunity nebo také Regionálního energetického společenství (podle směrnice RED II EU). Tato Regionální energetická komunita pod názvem ENERKOM Jablunkovsko, z.s. se zabývá otázkami energetických úspor, výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické systémy, větrné nebo vodní elektrárny. Hlavním přínosem propojení obcí, podnikatelů i občanů je sdílení energie, úspory spotřeby energie. Spolek je primárně zaměřen na území Jablunkovska a Třinecka, ačkoliv území není nijak omezeno. Do spolku se mohou zapojovat obce, malí a střední podnikatelé, ale i samotní občané, kterým otázka úspor energie není lhostejná, a mají nebo zvažují instalaci výroben energie, instaací vedoucích k úsporám energie. Výhodou členství ve spolku je i poskytování základního poradenství v oblasti energetiky, postupné zavádění regionálního energetického managementu, pomoc při zpracování dotací v oblasti energetiky, apod. Předsedou ENEJA byl zvolen Petr Hamrozi ze spolku I4U, místopředsedou se stal starosta obce Horní Lomná, Kamil Kawulok. Třetím členem výboru je Tomáš Hanzlík ze společnosti TS-Technické služby, a.s.

Prvním krokem, který bychom měli co nejdříve realizovat je zjištění stávající situace všech zakládajících členů i kandidátů na členství v oblasti energetických otázek a jejich připravovaných investic. Proto je potřeba zpracovat společnou energetickou koncepci území Jablunkovska a Třinecka, např. jako součást Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Zvažujeme proto přistoupení do Paktu starostů a senátorů. Neméně důležitým aspektem je zajištění dostatečných personálních kapacit pro rozvoj spolku.

Aktivity v roce 2023

VALNÁ HROMADA ENERKOM Jablunkovsko, z.s.
Zveřejňujeme pozvánku na valnou hromadu ENERKOM Jablunkovsko, z.s. Valná hromada je veřejná a mohou se zúčastnit i ostatní zájmeci o spolupráci v oblasti komunitní energetiky na Jablunkovsko a Třinecku.
Datum konání: 21. 3. 2023
Hodina: 15:00
Místo: zasedací místnost obecního úřadu obce Bystřice

Pozvánka VH_21_3_23 (PDF)