Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Životní prostředí a energetika > MÍSTNÍ AGENDA 21

MÍSTNÍ AGENDA 21MAS Jablunkovsko je již třetím rokem zapojeno do sítě Místní agendy 21 ve snaze o trvale udržitelný rozvoj regionu a zachování nebo zlepšení podmínek pro budoucí generace.

Udržitelný rozvoj je rozvojem v celkovém kontextu, jedná se tedy o potřebu ekonomického zabezpečení, sociální soudržnosti/rovnováhy a respektování limitů životního prostředí. V rozvoji obcí a měst jde o celkový a provázaný přístup. Místní Agenda 21 je dobrovolný nástroj. Jedná se o státem garantovaný program na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů. Gestorem programu je Ministerstvo životního prostředí. Praktické nastavení a hodnocení postupu realizátorů MA21 projednává a schvaluje Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. (zdroj: https://ma21.cenia.cz/cs-cz/oma21.aspx).

MAS Jablunkovsko a MA21 v roce 2022

Také v roce 2022 MAS Jablunkovsko setrvává v kategorii D, předepsaná kritéria byla během celého roku postupně naplňována. Rok 2022 se již nenesl ve znamení pandemické situace, proto bylo možné realizovat aktivity, v nichž docházelo k vzájemnému setkávání osob.

V březnu 2022 MAS Jablunkovsko úspěšně ukončilo projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“, jehož cílem byla aktualizace komunitního plánu pro ORP Jablunkov na období 2022-2024. V rámci tvorby komunitního plánu probíhaly setkání tři pracovních skupin, které zpracovávaly potřeby a výstupy zjištěné v rámci projektu na fokusních skupinách. Výsledný dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byl projednáván a schválen na sněmu SOJ a následně také ve všech obcích území ORP Jablunkov. Nyní je naše organizace koordinátorem sociálních a návazných služeb v ORP Jablunkov.

V březnu 2022 se MAS Jablunkovsko zapojilo společně s obcí Bystřice do pomoci Ukrajině uspořádáním sbírky humanitárního materiálu.

V květnu 2022 jsme realizovali na území MAS Opavska exkurzi z cyklu Moderní minulost: „Inovativní přístupy ke zdrojům a úsporám energie venkovského prostoru“, které se zúčastnili zástupci veřejné správy, podnikatelské sféry i občané. Tématem exkurze byla prezentace realizovaných projektů dobré praxe, přenos a sdílení zkušeností a informací potřebných k realizaci inovativních řešení při dosahování energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie ve venkovském prostoru, v zemědělských a lesnických provozech. Pokračování Moderní minulosti je samozřejmě naplánováno i v dalších letech. Sledujte naše webové stránky a zúčastněte se dalšího ročníku.

V červenci z iniciace MAS Jablunkovsko bylo založeno energetické společenství s názvem ENERKOM Jablunkovsko (zkr.: ENEJA). MAS Jablunkovsko svolalo ustavující valnou hromadu nově vznikající energetické komunity na obecním úřadě v Bystřici. Tento spolek jehož členy jsou obce, neziskové organizace i podnikatelské subjekty se bude zabývat otázkami energetických úspor, výroby a distribuce energie z obnovitelných zdrojů (např. fotovoltaické systémy, větrné či vodní elektrárny).

Do spolku se dále budou moci zapojovat obce, malí a střední podnikatelé, ale i samotní občané. Hlavním přínosem jsou úspory jednak samotné spotřeby energie, ale hlavně úspory obecních, podnikatelských i domácích rozpočtů občanů z regionu Jablunkovska, Třinecka a Těšínska.

V Září 2022 jsme se zapojili jako partneři do akce Běh pro Hospic v Návsí, jehož patronem byla organizace MEDICA Třinec.

Jako spoluorganizátoři společně s MAS Pobeskydí a MAS Opavsko jsme se v rámci projektu Kultura a tradice to nám chutná nejvíce zúčastnili první ze tří připravovaných akcí. Dne 17.9.2022 proběhly inspirativní dílničky regionálních značek v Hradci nad Moravicí. Na těchto dílničkách byly propagovány tří regionální značky Opavské Slezsko regionální produkt, BESKYDY originální produkt a Mikroregion Górolsko Swoboda. Druhou akcí tohoto projektu byl Jarmark konaný 8.10.2022 v Národním zemědělském Muzeu v Ostravě, kde se mohli prezentovat regionální výrobci a opět propagovat tak tři výše uvedené regionální značky.

V červnu 2022 proběhl seminář – Dotačních možností nového plánovacího období, jehož hosty byli zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Centra pro regionální rozvoj ČR. Tento seminář byl realizován při příležitosti 10. výročí založení MAS Jablunkovska v přednáškovém sálu Muzea trojmezí – pobočka Muzea Těšínska.

MAS Jablunkovsko a MA21 v roce 2021

MAS Jablunkovsko se v roce 2021 rozhodlo setrvat v kategorii D a postupně se plnila předepsaná kritéria. V první polovině roku 2021, která byla ovlivněna pandemickou situaci se mohly aktivity realizovat především v online formě. Realizovali jsme několik setkání týkající se projednávání k zjištění potřeb v rámci projektu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Ve druhé polovině roku, kdy se vládní omezení zmírnily jsme realizovali exkurzi z cyklu Moderní minulost: „Místní rozvojová strategie a příklady úspěšné praxe v Ústeckém kraji“, které se zúčastnili zástupci veřejné správy, podnikatelské sféry i občané. Tématem exkurze byl komunitně vedený místní rozvoj, inspirace, podněty a výměny dobré praxe v obcích Ústeckého kraje.

Pokračování Moderní minulosti je samozřejmě naplánováno i v dalších letech. Sledujte naše webové stránky a zúčastněte se dalšího ročníku.

V říjnu 2021 jsme byli v roli spoluorganizátorů mezinárodní česko-slovenské konference v Horní Lomné na téma podpory lokálních ekonomik. Konference byla zaměřená na regionální značky, příklady dobré praxe a diskuze, jak MAS může podpořit místní ekonomiku a rozvíjet koncepci regionálních značek.