Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Podpora regionu > Životní prostředí a energetika > Energetická osvěta a dotační poradenství k Nové zelené úsporám Light

Energetická osvěta a dotační poradenství k Nové zelené úsporám Lightaaa.png

Místní akční skupina Jablunkovsko z.s. se zapojila do projektu „Energetická osvěta a dotační poradenství k Nové zelená úsporám Light v rámci MAS Jablunkovsko“.

Projekt má za cíl zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů.

Předmětem podpory je posílení stávající poradenské a konzultační sítě za účelem poskytování základní energetické osvěty a administrativní podpory klientům z programu Nová zelená úsporám Light.

 

Více informací poskytnou poradci SFŽP:

Mgr. Petr Karlubík, tel: 739 335 550, email: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Monika Byrtusová, tel: 732 279 193, email: monika.byrtusova@masjablunkovsko.cz

Mgr. Lucie Trombikova, tel: 777 255 903, email: lucie.trombikova@masjablunkovsko.cz

 

Podpora z této výzvy přímo navazuje na program Nová zelená úsporám Light a je speciálně zaměřena na poskytování asistence skupinám obyvatel s nízkými příjmy, příjemcům vybraných typů sociálních dávek a důchodů.

Žadatel ve vztahu ke klientovi vykoná povinně tyto aktivity:

 1. obhlídka předmětné nemovitosti (vč. pomoci s pořízením fotodokumentace výchozího stavu);
 2. pomoc při posouzení vhodnosti vybraných opatření a upozornění na případné konflikty navrhovaných opatření s dalšími v budoucnu;
 3. zpracování Zprávy o navrhovaných opatřeních (odborného posudku) pro program Nová zelená úsporám Light;
 4. poučení klienta o podmínkách programu Nová zelená úsporám Light, zejména poučení o účelové vázanosti finančních prostředků a sankcemi hrozícími při jejich případném zneužití;
 5. kontrola realizace opatření na místě (vč. pomoci s pořízením fotodokumentace finálního stavu);
 6. zpracování závěrečné Zprávy o provedených opatřeních pro program Nová zelená úsporám Light.

 

Další činnosti, které si může klient na žadateli vyžádat, jsou zejména:

 1. zprostředkování odborného posouzení domu či detailní optimalizační studie;
 2. asistence se zřízením bankovního účtu;
 3. asistence při zřízení elektronické identity občana;
 4. asistence při nutné součinnosti se stavebními úřady a dalšími orgány, případné zajištění povinností vyplývajících z relevantních právních předpisů
 5. asistence při výběru dodavatele, zejména příprava podkladů pro tržní šetření a následné posouzení, zda klientem vybraná nabídka splňuje požadované technické parametry programu Nová zelená úsporám Light;
 6. asistence při podání žádosti v prostředí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP ČR);
 7. doložení dokončení realizace v prostředí AIS SFŽP ČR.

Jedná se o získané dotace:

program: Energetická osvěta a dotační poradenství

název projektu: Energetická osvěta a dotační poradenství NZÚ LIGHT v MAS Jablunkovsko

dotace ve výši: 110.000 Kč podle Rozhodnutí č. 5230100013 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu Životního prostředí České republiky

realizace: leden 2023 - leden 2025

 

název projektu: NZÚ LIGHT poradenství II. 6-2023 MAS Jablunkovsko

dotace ve výši: 100.000 Kč podle Rozhodnutí č. 5230100058 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu Životního prostředí České republiky

realizace: leden 2023 - leden 2025

 

název projektu: NZÚ LIGHT poradenství III. 2023 MAS Jablunkovsko

dotace ve výši: 200.000 Kč podle Rozhodnutí č. 5230100160 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu Životního prostředí České republiky

realizace: leden 2023 - leden 2025